• "Igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással"
  • "a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel"
  • "A reménység pedig nem szégyenít meg..."
  • "Én gondoskodtam rólad a pusztában, a kiszikkadt földön"
  • "ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok... szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok."
  • "a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon"
  • "Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat."
  • "Nem csak kenyérrel él az ember"
  • "szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel"

Informatika

Ide kerülnek azok az óravázlatok, segédletek, prezentációk, e-tankönyvek, és a gyakorló feladatokhoz minták és nyers fájlok, amelyek segítenek az Informatikai ismeretek elsajátításában. 

Etika-Ofő

Ide kerülnek az Erkölcstan órák és az Osztályfőnöki órák vázlatai és segédletei. "Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan." Exupéry
 

ALF tesztek

Interaktív gyakorló és feleltető számítógépes programba készített tesztek segítenek az ismeretek elmélyítésében és a számonkérésekben. A saját készítésű modulok elérése itt található.

Bibliai modulok

Ide kerülnek a számítógépes programokba készített Bibliák, szótárak, konkordanciák, könyvek és lexikonok.

Blogom

Bejegyzések, információk az általam végzett munkákról, szolgálatokról, és az általam készített legújabb modulokról.

Fel↑